Καψουροκαληνυχτες την Κυριακή  30/12/2018 και για 2ωρες 22:00-00:00 να αποχαιρετίσουμε το 2018 και να καλωσορίσουμε το 2019.Με καψούρα θα πούμε το αντίο με καψούρα θα καλωσορίσουμε……….στα decks ο djdespotis